Eurovision Tarihi - Sırbistan (2008)

2008-05-25 23:06:00

Sırbistan (Serbia, Serbie, )   Balkanlar'da 1992 yılına kadar Yugoslavya Federasyonu içinde yer alan o yıldan sonra dağılan 6 Federasyondan bir olarak tarihteki yerini alan bir devlettir. Kısa bir süre önce fiilen Birleşmiş Milletler himayesinde, resmi olarak Sırbistan idaresinde bulunan Kosova, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş ve Sırbistan'dan ayrılmıştır. (17 Şubat 2008). 2006â??da Karadağ ayrılıktan sonra denizle ilişkisi kesilen Sırbistan'ın, Kosova ayrılana kadar iki otonom bölgesi vardı. Sırbistan, denizle bağlantısı bittiği için donanmasını satılığa çıkarmıştır. Ülkenin tek özerk bölgesi, başkenti Novi Sad olan Voyvodina'dır. Voyvodina'da yoğun bir Macar azınlığı bulunmaktadır. Sırbistan nüfusunun % 82'si Sırp, geri kalan % 18'lik kısmı ise Macar, Boşnak, Roman ve diğer azınlıklar oluşturur. Yayıncı Kurum(lar) RTS     Başkent Belgrad   Nüfus 10,350,265   Yüzölçümü 88,361 km²   Internet kodu rs   Bildiğiniz üzere 52. Eurovision Şarkı yarışması Finlandiyaâ??nın başkenti Helsinkiâ??de yapılmış, ve Sırbistan adına yarışan Mariya Şerifoviç şarkısı  Molitva (Dua) ile birincilik koltuğuna oturmuştu. Ne yazık ki, Sırbistanâ??ın birinciliği Avrupaâ??da çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. EBUâ??nun bir türlü mani olamadığı Politik Oylama konusu bu sefer Ortodoks Birliğini başlatmıştı.   Geçtiğimiz hafta 53. Eurovision Şarkı Yarışması, Belgrad Arenaâ??da hazırlanan şaşalı bir törenle başladı. Ancak EBU, bu politik oylamaları kaldırmak için yeni bir kural koymuştu. Üstelik, hemen hemen Avrupaâ??nın tamamına yakını (43 ülke) bu yarışa katıldı. Hem hızlı eleme, hem de akraba toplumlar oy vermesin diye iki yarı final yaptı. Güya birbirine oy veren ülkeler en aza indirilecekti. Ancak ince bir ayrıntı, finalde bu elenen ülkeler yine oy kullandılar ve böylece aynı tanıdık sahneler yaşandı. Ortodok... Devamı

AZERBAYCAN EUROVISIONDA

2008-05-20 12:20:00

   Dikkat - Diqqəd   53. Eurovision Şarkı Yarışması Bildiğiniz üzere Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’ta 20 Mayıs 2008 tarihinden itibaren başlıyor. İki turlu yarı final şeklinde yapılacak elemelere ev sahibi ülke ile toplam 43 ülke iştirak ediyor. Bu yıl ilk kez yarışmaya katılacak olan özü bir, sözü bir, dili bir kardeş ülke Azerbaycan’da katılacak. TRT ekranlarından Akşam 21.00 den itibaren canlı yayınlanacak olan Eurovision Şarkı Yarışması; sanatçıların gösterilerinin bitiminden sonraki ilk on dakika içinde Televoting ve SMS oyları ile oylanacaktır.      Ey Türk Milleti!.. Yıllardır bize uygulanan istismarı ve yalnız bırakma politikasını sizlere hatırlatarak, kardeş ülke Azerbaycan’a destek vermeye çağırıyorum. Azerbaycan’a destek Türkiye’ye destektir. Unutmayın ki! Kutuplara bölünmüş Avrupa’da nasıl Slavlar Slavları, İskandinavlar İskandinavları, Ortodokslar Ortodoksları ve Yunanlılar Rumları destekliyorsa; eminin ki! Asil Türk kanı taşıyan sizlerde özü, sözü, dili bir kardeş Azerbaycan’a bir SMS’i çok görmeyeceksiniz.                         NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!...   ... Devamı

Eurovision Tarihi - Finlandiya (2007)

2008-03-29 15:48:00

Finlandiya (Finland, Finlande, Finnland)       Finlandiya, doğusunda Rusya Federasyonu, batısında İsveç ve kuzeyinde Norveç’le komşu bir Baltık ülkesidir. Ülkede binin üzerinde göl bulunduğu için kuzeyin göller ülkesidir. Fin halkı, köken ve dil itibariyle Türklerle akrabadır. Ancak Macarların ve Bulgarların Slavlaşması gibi, Finliler de Vikinglerle kaynaşmaları sonucu nordikleşmişlerdir. Tarihlerine bakacak olursak; Finlandiya, 12.yüzyıldan itibaren İsveç Krallığının boyunduruğu altında kalmış, ve 18. yüzyıldan itibaren de Çarlık Rusya’sında Özerk statüyle Bolşevik Rejimine kadar varlığını sürdürmüştür. Çarlık Rusya’nın devrilmesinin ardından 1917’de bağımsızlığını ilan eden Finlandiya, 1939’da Sovyet Rusya’nın saldırmasıyla Almanya’nın yanında II.Dünya Savaşına girmiştir. Savaşın verdiği tahribat ve yıkım yüzünden topraklarını ve 100.000 insanını kaybetmiş, 1945’ten itibaren yeniden yapılanmaya başlamıştır. Ekonomik açıdan güçlü olan ülke, en kısa zamanda toparlanmış ve bugün 27 Avrupa Birliği ülkelerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.   Yayıncı(lar) YLE Başkent Helsinki Nüfus 5,298,000 Yüzölçümü 338,145 km² Internet kodu fi   51.Eurovision Şarkı Yarışması 2006’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılmıştı. Yaklaşık 37 ülkenin iştirak ettiği yarışmada, yarı final elemelerinden birincilik koltuğuna çıkan Lordi grubu, şarkıları Hard Rock Halluleyah ile Finlandiya’ya tarihlerinde ilk kez birincilik yaşatmıştı. Bana göre, oy veren insanlar şarkıdan ziyade, grubun vücutlarına yaptıkları iğrenç ötesi makyaja puan verdi. Yüzüklerin Efendisi filmini seyretmeyeniniz yoktur sanırım, işte o filmdeki uyduruk Org isimli insan dışı yaratıklara benzeyen grup, sanırım filmin vizyondaki talebini göz önüne alarak böyle bir makyajla insanların karşısına çıkmaya cesaret etmişlerdir. 2007’de gerçekleştirilen 52. Eurovis... Devamı

Eurovision Tarihi - Yunanistan (2006)

2008-03-25 02:11:00

Yunanistan (Greece, Grèce, Griechenland)       Yunanistan, Avrupa’nın güneydoğusunda Balkanlardan Akdenize uzanan yarımada ve irili ufaklı birçok adadan oluşan bir devlettir. Komşuları ile sadece kuzeybatıdan kuzeydoğuya sınırları mevcuttur. Sırasıyle Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye ile sınırları vardır. Ayrıca Ege denizindeki adalarıyla Türkiye kıyılarına kadar sokulur. M.Ö küçük yunan siteleri Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler oluşturarak yaşamışlar ve o çağların büyük devletlerinin boyunduruğu altına girerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Persler Anadolu’yu ve sonrasında yunan şehirlerini istila etmiş, arkasından Makedon kralı İskender Yunanistan’dan Kuzey Hindistan’a kadar ters yönde işgal etmiştir. Bu arada kalan ion, lidya, frig, hatti, pers, acem, mısır ve hindistan bölgelerinde ortak bir kültür baş gösterdi. Hellen kültü, dilde, dinde, ve etnik yaşamda birbirine benzeyen durumlar ortaya çıkardı. Helen kültünü ilkçağların başında Roma İmparatorluğu sona erdirdi ve zalim Roma pagan kültü bu bölgelere yerleşti. Roma’nın dağılışı ve Bizans’ın ortaya çıkışıyla Romalıların Rum dedikleri halk tarihte yerini almış oldu. Latinler (Roma) Anadolu’daki halka Romalı anlamına gelen Rom (Rum) kelimesini kullanırken, Yunanistan’da yaşayan halka latince’de hırsız manasına gelen Greek kelimesini kullanıyorlardı.Bugünün Yunanlıları Rum ve Greeklerin karışımlarından meydana gelmiştir. Üstelik 1976’ya kadar doğru dürüst bir dil birliği bile sağlayamamışlardı ülkede. Nedeni ise halkların kullandıkları lehçelerin çok farklılık göstermesi idi. Bağımsızlık tarihine bakacak olursak Türkler’in Anadolu’ya yerleşmesinden sonra iyice zayıflayan Bizansın topraklarını yavaş yavaş kaybetmesi sonucunda Yunanistan 19.yüzyılın başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun toprağıydı. Savaşlardan ve İdari yönetim yüzünden zayıf düşen Osmanlı İmparatorluğundan Yunanistan ö... Devamı

Eurovision Tarihi - Ukrayna (2005)

2008-03-21 22:57:00
Eurovision Tarihi - Ukrayna (2005) |  görsel 1

Ukrayna (Ukraine, Ukraine, Ukraine)    Ukrayna, Avrupa’nın doğu kanatlarından biridir, konumu itibariyle doğusunda Rusya Federasyonu, kuzeyinde Beyaz Rusya, batısında Macaristan, Slovakya ve Polonya, güneybatısında Romanya ve Moldava ile komşudur. Yüzölçümü itibariyle Rusya ve Türkiye’den sonra Avrupa’nın üçüncü büyük ülkesidir. Ukrayna halkı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte slav ulustan geldikleri söylenir. Ancak bulunduğu bölge itibariyle yüzyıllardır bu topraklarda hayat sürdüren Türk uluslarının bölge insanlarıyla kaynaşmış olması bir gerçektir. Zira Macaristan’dan Mançurya’ya kadar uzanan topraklarda Hunlar, Avarlar, Altınordu, Hazarlar, Peçenekler, Gagavuzlar ve Kırımlılar asırlarca bu topraklarda yaşamış ve bunlardan Kırımlılar hala varlıklarını sürdürmektedir. Ukrayna, Fatih Sultan Mehmet zamanında Kırım Hanlığı olarak yaklaşık 200 yıl Osmanlı egemenliğine girmiş ve daha sonra Rus Çarlığının topraklarına katılmıştır. Çarlık Rusya’nın Bolşeviklerce devrilmesinin ardından Sovyetler Birliği çatısı altında 1991 yılına kadar varlıklarını korumuşlardır. 90’lı yıllarda yaşanan dağılma politikası Ukrayna’yı da bağımsız bir devlet olarak tarihteki yerine koymuştur. Bünyesinde bulundurduğu özerk Kırım Türkleri ve bizimle ortak sınırı bulunduğu Karadeniz sayesinde Türkiye ile iyi ilişkiler içindedir.  Yayıncı(lar)NTUBaşkentKievNüfus46,490,000Yüzölçümü603,628 km²Internet koduua 2004 yılında 49. Eurovision Şarkı yarışması bildiğiniz üzere Türkiye’nin İstanbul kentinde yapılmıştı. 36 ülkenin iştirak ettiği yarışmayı EBU iki turlu yapmaya karar vermişti. Önce yarıfinal uygulaması ve yarıfinalde ilk ona girenler geçen yılın ilk 14 sı... Devamı

Eurovision Tarihi - Türkiye (2004)

2008-03-18 18:51:00

Türkiye (Turkey, Turquie, Turkei)   Türkiye, Avrasya’yı bir köprü ile bağlayan, ipek ve baharat yollarının kesiştiği bir kavşak noktasında yer alır. Bir tarafı Balkan topraklarında diğer tarafı Ortadoğu’da bulunan Türkiye kuzeybatıda Yunanistan ve Bulgaristan, güneydoğuda Suriye ve Irak, doğuda İran ve Azerbaycan, kuzeydoğuda Gürcistan ve Ermenistan ile komşudur. Üç tarafı denizlerle çevrili olması ona her iki yakasını da yarım ada statüsü kazandırır. Ancak Boğaziçi ve Fatih köprüleriyle bu iki yarım ada birbirine bağlanmıştır.Türkiye’nin küçük Asya diye adlandırılan Anadolu topraklarında çok eski yıllara dayanan yaşam belirtileri bulunmuş, en eski medeniyetlerin bu topraklarda kurulu olduğu saptanmıştır. Tarihçilerin araştırmasına göre, Hatti toprakları olarak bilinen Anadolu’da ilk medeniyetler Hititler, Lidyalılar, Frigler ve Urartular olarak tespit edilmekte, daha sonra ki çağlarda Persler, Mekadonyalılar, İyonlular, Roma ve Bizans hakimiyetleri görülmekte idi. Türklerin bu topraklara çağlar öncesinden yerleştikleri bilinmekte olup ilk uygarlıklarını Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında Bizans’ı Anadolu’dan çıkardığı savaşla (Malazgirt-1071) yenerek kurmuşlardır. Birinci Beylikler Döneminde Anadolu topraklarında çok sayıda Türk Devletçikleri kurulmuş, Anadolu Selçuklu Devleti bu Beylikleri bir çatı altında birleştirmiştir. Moğol İstilası yüzünden parçalan Anadolu Selçuklu Devletinin ardından İkinci Beylik Dönemi başlar ve bu beyliklerin en uç noktasında yer alan Osmanlı Devleti bütün beylikleri bir araya toplamakla kalmaz üç kıtaya (Avrupa-Asya-Afrika) uzanan bir İmparatorlukla 600 yıl bu topraklarda hüküm sürer. I.Düny... Devamı

Eurovision Tarihi - Letonya (2003)

2008-03-15 00:35:00

Letonya (Latvia, Lettonie, Lettland)   Bir Baltık ülkesi olan Letonya, kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya ve doğuda Beyaz Rusya ile Rusya Federasyonuyla komşudur. Leton topraklarında ilk varlık gösteren Prusyalı Şövalyeler XII. yüzyılda burada hüküm sürmüşler, XVII. yüzyılda Polonya ve İsveç arasında paylaşılmışlardı. XVIII. yüzyıldan itibaren Rus Çarlığının bir eyaleti olmuşlardı. I. ve II. Dünya Savaşlarında Alman işgalindeki Leton halkı, 1944’ten itibaren Sosyalist Rusya’nın bir parçası olarak 1991 yılına kadar varlıklarını sürdürdüler. 90’lı yıllarda Rusya’da yaşanan dağılma politikasından nasibini bağımsız bir Letonya olarak almıştır.  Yayıncı(lar)LTVBaşkentRigaNüfus2,291,000Yüzölçümü64,589 km²Internet kodulv 2002’de gerçekleştirilen 47. Eurovision Şarkı yarışması bilindiği üzere Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapılmıştı. EBU’nun daha fazla ülkenin yarışmaya iştirak etmesini istemesi ve bir önceki yıl elenmelerine rağmen Portekiz ve İsrail’i bu yarışmaya davet etmesi sonucu; Portekiz’in bu daveti kabul etmemesi, Letonya’nın yarışmaya katılmasına neden olmuştu. Letonya adına yarışan Marie N sergilediği performans ve sesiyle yarışmadan galip gelerek, Letonya’yı birinci yaptı. Bu sürpriz sonuç, 48. Eurovision Şarkı yarışmasının Letonya’da yapılmasına neden olmuştu. Yıl 2003 ve Letonya’nın başkenti Riga’da 26 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışmasını Türkiye adına katılan Sertab Erener, "Every Way That I Can" şarkısıyla 167 puan toplayarak kazandı. Letonya, 2000 yılından itibaren 8 kez katıldığı bu yarışmada 1 birincilik (2002) ve 1 üçüncülük elde etmiştir. Son yıllarda uygulanan yarı final elemelerinden finallere &cc... Devamı